Børn, kend jeres rettigheder

Alle børn verden over har lige rettigheder. Desværre oplever mange børn, at deres rettigheder ikke bliver overholdt og endnu flere kender ikke til egne rettigheder. Indien er ingen undtagelse. Her fratages mange børn muligheder for at gå i skole, og ender i stedet som børnearbejdere eller bliver giftet bort i en meget ung alder.

DSC_6470

Projekt ‘Børn, kend jeres rettigheder’

Der er allerede implementeret love på området i Indien, men desværre krænkes disse ofte. I Indien er der omkring 50 millioner børnearbejdere og mange, især piger, gennemfører aldrig en uddannelse ofte pga. af tidligt ægteskab. Herudover bliver mange rettighedskrænkelser aldrig meldt. Frygten for diskrimination og udelukkelse er en af årsagerne til denne fortielse, men et andet stort problem er uvidenhed om egne rettigheder.

Dette vil vi ændre på med dette projekt. Formålet med projektet er at oplyse indiske børn om deres rettigheder, så de selv kan være drivkraften bag at skabe positive ændringer i samfundet. Børns rettigheder og krænkelsen af disse omfatter mange vigtige emner, men i dette projekt har vi valgt at have specielt fokus på misbrug, børneægteskaber og børnearbejde.

Rettigheder i skolen og i landsbyerne

beskåret2Der er involveret 10 skoler i projektet, som der arbejdes hen imod at gøre til børnevenlige skoler. Projektet sætter fokus på børns rettigheder i skolen og klasselokalet og retten til en uddannelse. Tre elever fra hver skole er uddannet til at undervise de andre børn, og to lærere er udpeget til at være børnerettigheds-ambassadører. Der bliver jævnligt afholdt arrangementer for forældre, søskende og lokalsamfundet generelt for at informere om børnenes rettigheder, og hvorfor det er vigtigt, at de bliver overholdt.

Der er lavet børnerettighedsklubber i 10 landsbyer, hvor børn og unge mødes hver anden uge. Her bliver der diskuteret rettigheder, krænkelser af rettighederne og konkrete problemer og løsninger. Målet er, at også landsbyerne skal være børnevenlige, så børn kan leve en barndom i tryghed og uden frygt for rettigheds-krænkelser.

Ansvarlige voksne

For at sikre, at børnenes rettigheder ikke bliver krænket, uddanner vi grupper af den voksne lokalbefolkning i børns rettigheder. Disse voksne er lokale ledere, religiøse ledere, politifolk, ledere af civilsamfunds-organisationer, advokater og andre lokale med ansvar for at børnenes rettigheder overholdes. En del vil blive udnævnt til børnerettighedsambassadører og derved danne fortrop i kampen for børns rettigheder.

.

Projektet løber fra 1. september 2015 til 31. august 2018. Projektet er udarbejdet og udføres i samarbejde med vores lokale samarbejdspartner CECOWOR, og er finansieret af CISU (Danida).

Læs mere om projektet

Samarbejdspartner – CECOWOR