Børnehjem i Kanyakumari

I Indien vokser mange børn op uden én eller begge forældre. Nogen efterlades pga. fattigdom, andre mister deres forældre til sygdom, og en del familier er så fattige, at de ikke selv kan forsørge deres børn, selvom de gerne ville. Børnehjemmet i Kanyakumari tager sig af disse børn og hjælper dem til en bedre fremtid.

collagekanya

På Indiens sydspids støtter Aktion Børnehjælp en ashram (børnehjem), som siden 1974 har givet forældreløse og udsatte børn et nyt hjem og skolegang. Ashrammen består af 3 børnehjem; 2 for drenge og et større hjem for piger og drenge under 10 år. Der bor i alt 120 børn i de 3 børnehjem.

Børnene bor i små huse med 25 børn i hver, sammen med en ’moder’ og en kok. Hvert hus fungerer som en stor-familie, hvor de store tager sig af de mindre børn og hjælper hinanden med pligterne.

Sund og god opvækst

14I ashrammen får børnene en god og tryg barndom, hvor de bliver en del af en stor familie. Ashrammen har stor fokus på sundhed – både fysisk og mental.

Ud over at få tre sunde, vegetariske måltider hver dag og jævnlige lægetjek er der obligatorisk yoga for alle børnene. Formålet med yoga er, ud over at holde kroppen sund, at øge børnenes koncentration og indlæringsevne, så de får mere ud af undervisningen i skolen.

Fadderskaber

Alle børnene i ashrammen støttes via fadderskaber. 100 af børnene støttes gennem Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram. Du kan læse mere om fadderskabsprogrammet her.

Du har også selv mulighed for at blive fadder for et børnehjemsbarn.

BLIV FADDER

Skolegang

Ved siden af det største børnehjem ligger en engelsk medium skole, som drives af en søsterorganisation. Skolen har 3 børnehaveklassertrin og 1.-10. klasse. På skolen går der, ud over børnehjemsbørnene, også børn fra det omkringliggende område, som huser mange fattige familier. Efter grundskolen hjælper ashrammen dem med at læse videre, så de kan få en god uddannelse.

Berry Farm

Ashrammen går meget op i, at maden laves af gode råvarer. Derfor har ashrammen flere marker, hvor de dyrker deres egne grøntsager. Aktion Børnehjælp er, med hjælp fra Grundfos, i gang med at udvikle området Berry Farm på 32,37 ha, så udbyttet kan blive endnu større og bidrage til at øge ashrammens økonomiske uafhængighed.

Du kan hjælpe med at give børnene en bedre barndom med mulighed for at få en god fremtid.

STØT UDSATTE BØRN

Læs mere om projektet 

Landbrugsprojekt sat i gang (2014)

Om undervisningen på skolen (2013)

Brev fra Kanyakumari (2013)

60 år med omsorg (2012)

Kaj og Karin i Kanyakumari (2012)