Cecowor – Center for coordination of voluntary work and research

CECOWOR  blev oprettet i 1987 og beskæftiger sig med uddannelse og udviklingsarbejde i landdistrikterne nogle hundrede kilometer syd for Chennai. Organisationen arbejder for at skabe lige vilkår for marginaliserede grupper såsom lavkaster, kasteløse, stammefolk og romaer.

collagecec

CECOWOR har stor erfaring i at arbejde med oprindelige kulturer, og de fokuserer primært på kvinder og børn fra de laveste kaster.

CECOWOR’s leder Susairaj er en ildsjæl, der selv kommer fra et fattigt landområde, men har kæmpet sig op og fået en universitetsuddannelse. Herefter vendte han tilbage med et ønske om at gøre noget godt for det lokalsamfund, han selv var vokset op i, og stiftede derfor CECOWOR.

Samarbejde om marginaliserede grupper og fadderskaber

Aktion Børnehjælp har samarbejdet med CECOWOR i mange år og vi støtter børns rettigheder, skolegang og sundhed for udsatte børn samt ungdomsuddannelse og erhvervstræning.

Vi samarbejder også om et fadderskabsprogram for nogle af områdets allerfattigste.

Vil du være fadder?

BLIV FADDER

Projekter i samarbejde med CECOWOR

Læs mere om CECOWOR under vores partnere