Clarke School for the Deaf

Clarke School, som ligger i Chennai i det sydøstlige Indien, giver døve børn adgang til en god uddannelse.  

Aktion Børnehjælps samarbejde med Clarke School har til formål at støtte døve børn fra fattige familier. Projektstøtten er med til at sikre, at sårbare børn med hørevanskeligheder får muligheden for at tage en uddannelse.

Alle eleverne på Clarke School har hørevanskeligheder i forskellig grad. Derfor har hver enkelt elev forskellige behov og udfordringer. På Clarke School er undervisningen tilrettelagt således, at den imødekommer den enkelte elevs særlige behov gennem  tæt, individuel interaktion mellem lærer og elev.

clarke-school-partner

Elever på Clarke School

Siden sin grundlæggelse har Clarke School været med til at forberede næsten 400 børn med høre-vanskeligheder til at indgå i det almene skolesystem. Som følge af sin succesfulde indsats har Clarke School i årenes løb oplevet stor anerkendelse både nationalt og internationalt. Således er skolen flere gange blevet kontaktet med forespørgsler om at bidrage med inputs og hjælp til opstarten af lignende tiltag.