Børnehaveklasser og lektiecaféer

I samarbejde med vores lokale partner arbejder vi for at hjælpe børn af romaer og stammefolk med at komme i skole og nedbryde diskriminationen af dem.

Blandt romaer og stammefolk i Indien er analfabet-raten tæt på 100 %. Der er ikke tradition for at sende børnene i skole, og de børn der starter i skole dropper ofte ud, pga. fattigdom og diskrimination.

IMG_0995

Aktion Børnehjælp støtter 3 centre, der fungerer som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og stammefamilier, som udgør bunden af det indiske samfund. Formålet med projektet er at sikre at også børn af romaer og stammefolk har mulighed for at komme i skole – og gennemføre grundskolen.

Børnehaveklasser

Hver formiddag omdannes centrene til børnehaveklasser med plads til 75 børn i alderen 3-5 år. På centrene kan børnene lege og udvikle sig gennem musik, bevægelse, sang, historiefortælling og leg. De ældste børn undervises gennem leg med tal og bogstaver, så de er klar til at starte i skolen på lige fod med andre børn.

Lektiecafér

Om eftermiddagen og aftenen omdannes centrene til lektiecaféer for børn fra 6-14 år, som går i 1.-9. klasse. Her får børnene ekstraundervisning, hjælp til lektielæsningen og generel støtte af motiverende lærere. Centrene arrangerer også underholdning og sjove aktiviteter og konkurrencer for børnene.

Diskrimination og traditioner

Projektet arbejder også med at oplyse forældrene om vigtigheden af at sende deres børn i skole, så de kan få en uddannelse. Derudover undervises forældrene i opdragelse, ikke-voldelig adfærd, børns udvikling og forældre-barn relationer baseret på tillid og gensidig respekt. Projektet tilbyder også rådgivning i at søge regeringens sociale programmer og støtteordninger.

IMG_1002-300x225

Udover romaernes og stammefolkenes manglende tradition for uddannelse, er diskrimination en stor barriere for de børn der gerne vil i skole. Børnene oplever blandt andet at skolebusserne ikke vil tage dem med til trods for, at alle skolebørn i Indien kører gratis med bus og lærerne nægter at undervise dem på grund af deres baggrund. Projektet hjælper derfor også romaerne og stammefolkene med at sikre deres rettigheder, så børnene kan komme i skole.

Det overordnede mål med projektet er at mobilisere lokalsamfundet til at bakke op om børnenes skolegang og uddannelse. Når vi kan mærke, at det er lykkedes, flytter projektet videre til nye landsbyer, hvor antallet af børn, der ikke går i skole, er meget højt. Det betyder, at projektet flytter hvert 3.-4. år.

Du kan hjælpe med at sikre at alle børn kommer i skole uanset etnicitet, religion eller køn.

STØT HER

Læs mere om projektet

Samarbejdspartner – Cecowor

Romaerne ­‐ Bunden af Indiens samfund (2014)

Sandhya vil være sygeplejerske