Aktion Børnehjælps historie

Aktion Børnehjælp begyndte sit arbejde tilbage i 1960’erne og har siden støttet udsatte børn i Indien. Historien er præget af et stort engagement og solide partnerskaber og herunder kan du læse om hvordan det hele startede:

1950-60’erne: Abbé Pierres klunserlejre  

Abbé Pierre- Aktion børnehjælps historie

Den franske humanitære  klunser Abbé Pierre var startskuddet til den danske bevægelse, der senere blev til Aktion Børnehjælp.

I 1950’erne vakte Abbé Pierre opsigt i Frankrig med sine klunserlejre, der gav overskud til hjælpearbejde til Frankrigs fattige boligløse og i 1955 kom Abbé Pierre til Danmark for at fortælle om sit arbejde. I 1960’erne deltog mange danskere i Abbé Pierres klunserlejre og der blev skabt kontakt til Mother Teresas organisation, der arbejdede i Indien. En kreds af danskere lavede en klunseraktion for at rejse penge til en mælkeforsendelse til Mother Teresas arbejde. De nedsatte en bestyrelse, der blev det egentlige startskud til Aktion Børnehjælps indsats for udsatte børn i Indien.

I 1969 afholdtes klunserlejre i 48 danske byer med 4.000 deltagere fra 28 lande. Daværende statsminister Hilmar Baunsgård hørte om lejrene og støttede initiativerne. Abbé Pierre blev efter lejrenes afslutning i 1969 modtaget på Københavns Rådhus og bevægelsen var slået igennem, med en stor opbakning fra den danske befolkning.

1970-80-90’erne: Udvikling af organisationen og navneændringer

I 1970’erne blev bevægelsen officiel repræsentant for Mother Teresa i Danmark pga. mælkeforsendelserne, og navnet blev ændret til “S.O.S. Tørmælk”. Hovedbidragene til arbejdet kom fra indsamlinger på i alt 1000 danske skoler.

I samme periode kom der flere aktiviteter til og undervisningsprogrammet, som senere skulle komme til at gå under navnet Fadderskabs-programmet, blev lanceret. Rundt omkring i landet begyndte folk at strikke tæpper og tøj, som sammen med mælken blev sendt til Indien.

I 1986 skiftede organisationen navn og blev til Aktion Børnehjælp.

Mother Teresa - Aktion børnehjælps historie

I 1974 besøgte Mother Teresa Danmark hvor hun personligt takkede for hjælpen til nødlidende børn.

I 1995 gennemførte daværende sekretariatsleder, Klaus Iversen en rejse til de indiske samarbejdspartnere, og lagde grundlaget for kvaliteten i kommunikationen, dokumentationen og planlægningen af børnehjælpsarbejdet. Indtægtskilderne var fortsat private bidrag, fonde, offentlige midler, arv m.v., og samarbejdet indebar nu hyppigere besøg samt projekttilsyn, planlægning og evaluering.

Aktion Børnehjælp i dag

Idag bliver Aktion Børnehjælp drevet af et lille sekretariat, en bestyrelse og frivillige udvalg i et tæt samarbejde og vi arbejder fortsat med at sikre uddannelse og sundhed til udsatte børn i Indien gennem fadderskaber og udviklingsprojekter.

Du kan være med 

I fællesskab kan vi sikre at indiske børn får en god uddannelse og en værdig barndom. Du støtte indsatsen med et fast beløb eller en engangsdonation, og vi har altid brug for frivillige.  STØT INDISKE BØRN BLIV FRIVILLIG