Idealskolen

Idealskolen sikrer, at børn fra fattige familier får muligheden for at tage en uddannelse og giver dem de bedste forudsætninger for at gennemføre grundskolen. På denne måde er Idealskolen med til at sikre at børn kommer i skole og får en god grundskoleuddannelse.

DSC_7841

Til undervisning på Idealskolen.

.
Idealskolen ligger i Baliapal, som er en mindre by i den nordvestlige delstat Orissa. På skolen går 180 børn fra 1.-6. klasse. Med teoretisk undervisning og løbende opfølgning tager skolens medarbejdere hånd om børnene, så de får bedre betingelser for at gennemføre grundskolen. Børnene får blandt andet frokost på skolen hver dag, så de er sikre på at have energi nok til indlæring hele dagen igennem.

Projektet inddrager også forældrene i lokalsamfundet for at overbevise dem om, at det er nødvendigt at sende børnene i skole, hvis de vil sikre dem en god fremtid. Her tages der især fat i de mere udsatte familier. Resten af lokalsamfundet motiveres også til at tage budskabet til sig, så det bliver mere alment udbredt at sende børn i skole fremfor på arbejde. For at opnå varige resultater arbejder projektet også på at påvirke politikere, så det på sigt bliver muligt at forbedre det nuværende uddannelsessystem.
.

Skolen bekæmper fattigdom og analfabetisme

P1000419-300x286

Skoledreng nyder sin frokost sammen med sin klasse

Analfabetisme er et stort problem i området, hvor over en halv million af de 6-14 årige børn ikke går i skole. De fleste starter aldrig i skole, og mange af dem, der gør, dropper ofte ud igen, typisk pga. fattigdom. Rent faktisk er der på årsbasis omkring 17.000 børn, der dropper ud af skolen.

Forældrene er ofte selv analfabeter og har ikke råd til at købe skoleuniform, bøger og skrivesager. Pga. fattigdom sender mange forældre deres børn direkte i arbejde, så de kan hjælpe med at forsørge familien. Samtidig nedprioriterer staten grundskolen, og ser den ikke som et middel til at skabe mere velfærd i samfundet. På grund af det generelt manglende fokus på uddannelse, har hverken forældrene eller børnene derfor særligt stor interesse for skolen.

Udannelse er fundamentet for det gode liv

Alle børn skal have ret til at opleve en sund og tryg barndom og have lige adgang til læring gennem skolegang, så de kan skabe deres egen fremtid. Uddannelse er nemlig fundamentet for en bedre og mere værdig fremtid.

Idealskolen minimerer udbredelsen af analfabetisme blandt de udsatte børn, ved at flere kommer i skole og ikke mindst gennemfører grundskolen. På den måde øges chancerne for, at flere børn og unge også fortsætter til næste uddannelsestrin, samt at antallet af børnearbejdere falder.

Du kan hjælpe med at give børnene en bedre barndom med mulighed for at få en god fremtid

STØT UDDANNELSE TIL BØRN