Ny barselslov for nybagte mødre i Indien

Indien har introduceret en ny barselslov, som forlænger tiden en kvinde kan være på barsel. Forkæmpere mener dog, at tiltaget er utilstrækkeligt, da det ikke inkluderer de kvinder, som arbejder i uformelle jobs, hvilket vil sige ca. 95%.

Flere uger på barsel

Indiens regering har indført en ny barselslov, som giver nybagte arbejdende mødre dobbelt så lang barsel end før. Det vil sige, at de nu kan gå hjemme med deres nyfødte i 26 uger, hvilket overstiger tiden i flere vestlige lande, så som USA, Frankrig og Japan. Hensigten, fra den indiske regering, er at opmuntre flere kvinder til at tage arbejde i den formelle sektor, men flere arbejdsgivere og rekrutteringscentre er skeptiske, da de tror, at det kan have den modsatte effekt. De mener, at det vil føre til færre ansættelser af kvinder. Problemet er nemlig, at mødrene vil modtage mere i støtte men det gælder ikke arbejdsgiverne, som derfor muligvis vil være mindre tilbøjelige til at ansætte kvinderne.

Det virker umiddelbart som et positivt tiltag, men det er arbejdsgiverne, som nu står for alle udgifter, samt er det en virksomhed med mere end 50 ansatte, skal den også sørge for pasning af kvindernes børn efter endt barsel, og mødrene skal have mulighed for at besøge børnene fire gange dagligt. Derudover skal de også dække fraværet af kvinden på barsel i form af en vikar eller lignende. Selvom dette er juridisk bindende, bliver det sjældent udført i praksis.

Forværrer mere end den forbedrer

Nogle eksperter mener, at den nye lov forværrer problemerne, og at den ikke dækker de ca. 150 millioner kvinder, som arbejder i midlertidige jobs, uformelle jobs og som er selvstændige. Indien er i forvejen et af de lande i verden, som har færrest kvinder, som arbejder uden for hjemmet. Et andet stort problem i den uformelle sektor er, at kvinder sjældent bliver ansat på en kontrakt og deres arbejdssituation er derfor ikke tydelig. I stedet bliver kontrakten indgået mundtligt og på den måde, er kvinderne ikke dækket ind under de juridiske rettigheder. Derudover, skal de ofte, hvis de bliver gravide, finde en erstatning under deres barsel, så de ikke mister deres job. En undersøgelse viser, efter at den nye lov er trådt i kraft, at arbejdsgivere foretrækker at ansætte mænd.

På den positive side

Hvis man skal se på det positive i den nye lov, er det, at området får opmærksomhed fra regeringen. Dog mener mange eksperter, at loven er langt fra fuldendt.

Som reglerne er lige nu, har fædrene ingen rettigheder, når det gælder barselsorlov. Møbelgiganten IKEA, har dog lavet en tilføjelse til den nye barselslov, hvor fædre også har mulighed for at tage 26 ugers betalt barsel.

 

Comments are closed.