Orientering til Indsamlingsnævnet

Ifølge den nye indsamlingslov, der trådte i kraft 1/7-2014, er indsamlingsorganisationerne forpligtet til at informere Indsamlingsnævnet om sine aktiviteter.

I december 2014 skrev Aktion Børnehjælp følgende til Indsamlingsnævnet:

“På baggrund af oplysende aktiviteter samt udsendelse af fysiske eller elektroniske nyhedsbreve, blade, brochurer, pressemeddelelser, hjemmeside m.v. opfordres interesserede til at yde støtte. Indsamling vil også ske ved opstilling af indsamlingsbøsser, via Facebook, sms, netbutik, varesalg, auktioner, PBS, annoncer på nettet og på tryk, indsamlingsportaler på internettet, som f.eks.www.betternow.dk, samt ved henvendelse til firmaer, organisationer, fonde m.v. Bidrag kan i visse tilfælde også ydes via mobiltelefon mv.”