Projekter

Vi støtter børne- og uddannelsesprojekter i Indien, herunder børnehjem, skoler, børnehaver, erhvervstræning af unge og meget mere. Alle projekterne drives i tæt samarbejde med lokale samarbejdspartnere i Indien, som kender lokalområdet og befolkningen godt.

DSC_4842

collagetest2Børnehjem i Kanyakumari

Tre små børnehjem (ashrams) på Indiens sydspids med i alt 120 børn. Børnene vokser op i et trygt miljø, hvor de har adgang til komplet skolegang, nærende mad og almen pleje. Børnehjemmet har eksisteret siden 1974. Læs mere her.

Flowerence Visdom Skole og Børnehjem

Kombineret børnehjem og skole med i alt 185 børn fra lokalområdet. Der bor 70 børn på børnehjemmet og der går 115 dagelever på skolen. Der indgår mad i ordningen, hvorfor alle børn på skolen sikres den fornødne næring i dagligdagen. Børnehjemmet og skolen har eksisteret siden 1993 og Aktion Børnehjælp har samarbejdet med dem siden 2001. Læs mere her.

Drømmeskolen

Grundskole (BH.-.5 klasse) med 270 elever, for fattige og udsatte børn. Der lægges særlig vægt på at styrke børnenes selvtillid og håbet om en bedre fremtid. Skolen arbejder også på at bevidstgøre vigtigheden af uddannelse i lokalområdet. Drømmeskolen har eksisteret siden 2009. Læs mere her.

Børnehaveklasser og lektiecaféer

Tre centre, der fungerer som børnehaveklasser og lektiecaféer for børn af fattige romaer og stammefamilier, der udgør bunden af det indiske kastesystem. Her får de diskriminerede og marginaliserede børn hjælp, så de kan gennemføre grundskolen på lige vilkår med andre børn. Projektet har eksisteret siden 2007. Centrene flytter til nye landsbyer hvert 4. år. Læs mere her.

Idealskolen

Grundskole (1.-6. klasse) for 180 fattige og udsatte børn i delstaten Orissa, hvor analfabetisme er et afgørende problem. I lokalsamfundet arbejdes der endvidere aktivt med at udbrede visheden om, at uddannelse kan bidrage til en bedre fremtid. Skolen blev oprettet i 1997. Læs mere her.

Skolegang for børn af enlige

Projekt, der årligt hjælper 200 børn, der har mistet én eller begge forældre. Mange børn nødsages til at droppe ud af skolen, når de mister deres forældre. Derfor hjælper projektet med at fastholde børnene i skolen. Der arbejdes også med at styrke børnenes selvtillid og selvværd. Projektet har kørt siden 2002. Læs mere her.

Undervisningscentre

Undervisningscentre, hvor børn tilbydes hjælp til at færdiggøre 10. klasse, der i Indien er nødvendig for at kunne tage en videregående uddannelse. For de, der ikke ønsker eller kan få en boglig uddannelse tilbydes der erhvervstræning i syning eller IT, der skaber nye, forbedrede muligheder. Undervisningscentre blev oprettet i 1997. Læs mere her.

Børnerettighedsgrupper

Børnerettighedsgrupper på 30 skoler, hvor eleverne undervises i deres rettigheder og diskuterer konkrete krænkelser og mulige løsninger. Grupperne fokuserer især på retten til skolegang, uddannelse og sundhed. Projektet blev startet op i 2014. Læs mere her.

Børn, kend jeres rettigheder

Børnerettighedsprojekt der skal oplyse børn om deres rettigheder, hvor der ligges særlig fokus på misbrug, børnearbejde og børneægteskaber. Formålet med projektet er, at hvis børnene bliver oplyst om deres rettigheder, kan de selv være med til at skabe positive ændringer i samfundet. Læs mere her.

Tidligere projekter

Nogle af de projekter vi er tilknyttet i Indien, er langvarige, mens andre løbende bliver afsluttet. Du kan læse mere om tidligere projekter her.