Børnerettighedsgrupper

Langt de færreste børn i landdistriktet Balasore er bekendt med og nyder godt af deres rettigheder. På landsplan siger 29% af Indiens børn, at der sjældent eller aldrig bliver lyttet til dem. Og det på trods af, at Indien har underskrevet både nationale og internationale børnerettighedskonventioner.

DSC_6443

I de fattige landområder er mange ikke opmærksomme på, at børnene har brug for læring og mental stimulering for at kunne udvikle sig og skabe sig en fremtid. Det skyldes især familiernes trange kår.

Samtidig er mange af børnenes forældre selv analfabeter og har svært ved at forstå vigtigheden af uddannelse.  Børnene er ofte den første generation, der har mulighed for at få en uddannelse, men mange får aldrig gjort skolen færdig og dropper ud af skolen og ender som børnearbejdere.

Rettigheder i børnehøjde

I 20 landsbyer i Balasore har vi derfor oprettet børne-rettighedsgrupper, som mødes en gang om måneden. Her lærer børnene om deres rettigheder, diskuterer konkrete problemer og hvordan de kan være med til at ændre det.

Børnerettighedsgrupperne fokuserer især på retten til uddannelse og sundhed. I hver landsby er den lokale skole omdrejningspunkt for rettighedsgrupperne og en gang om året mødes alle til et fælles rettighedsmøde. Efterfølgende sendes et samlet dokument til de lokale myndigheder, medier og interesseorganisationer for at skabe opmærksomhed om emnet. Samtidig giver det børnene erfaring med at arbejde demokratisk og skabe indflydelse. For at sikre at der er kvalitet i undervisningen og opbakning til børnenes skolegang, efteruddanner vi lærerene og organiserer workshops for forældrene i uddannelse og rettigheder. Vi støtter et tæt samarbejde mellem lærere og forældre.

Børn skal både ses og høres

Børnerettighedgrupper2Med børnerettighedsgrupperne og den årlige konference arbejder Aktion Børnehjælp og børnene selv for, at de skal blive bevidste om og turde kæmpe for deres rettigheder til uddannelse og sundhed.

Samtidig arbejder vi også aktivt med forældre og lærere, så skolegangen bliver prioriteret i hjemmet og gøres attraktiv for børnene. På den måde reducerer vi det store frafald i skolerne.

Du kan hjælpe med at give børn kendskab til deres rettigheder og sørge for, at de bliver bakket op af skole og hjem.

Læs mere om vores partner ARM her