Samarbejdsområder

Som erhvervspartner har din virksomhed mulighed for at samarbejde med Aktion Børnehjælp om nogle centrale temaer. For at gøre samarbejdet strategisk for både din virksomhed og for Aktion Børnehjælp, er det muligt at skræddersy samarbejdet, så begge parter får størst mulig udbytte.

Et samarbejde kan hjælpe på flere områder:

Uddannelse og sundhed

vidstedu1I fællesskab kan vi hjælpe udsatte børn og unge med skolegang og sundhed. Vores fokus er på FN’s børnekonvention og at alle børn har ret til uddannelse og en tryg barndom. Vi samarbejder med udvalgte lokale partnere for at reducere overgreb,  diskrimination og børnearbejde. Vi støtter at børn og unge fra ressourcesvage familier kan få en tidssvarende undervisning, at der er balance mellem leg og læring og at unge får muligheden for en erhvervsfaglig uddannelse.

Læs mere

Flere af vores partnere arbejder ude i landdistrikterne, og hjælper børn og unge så de i fremtiden har forudsætningerne for at bidrage til en positiv samfundsudvikling.

Vi støtter også ungdomsuddannelser og tekniske skoler, hvor unge får en kortere erhvervsfaglig uddannelse, som giver dem mulighed for at forsørge sig selv og deres familier.

Din virksomhed kan støtte:

Drømmeskolen, der sikrer børn fra fattige familier en god skolegang.

Ungdomsuddannelse, der hjælper de unge med at bestå 10. klasse, så de kan læse videre. Der tilbydes computerundervisning og håndarbejdskurser.

Tekniske skoler, der giver unge mænd en håndværkeruddannelse.

Børnehave– og lektiecafeer, der hjælper børn af oprindelige folk med at komme i skole og dermed sikre deres rettighed til uddannelse.

Uddannelse af unge kvinder

vidstedu2Hjælp unge piger med at få en uddannelse, så de kan arbejde sig fri af undertrykkelse og diskrimination.

I Indien oplever piger dagligt at bliver undertrykt og diskrimineret – bare fordi de er piger. I dag starter lige mange drenge og piger i skole, men hver tredje indiske pige dropper ud og færdiggør ikke sin uddannelse. En uddannet kvinde sikrer uddannelse af hendes børn og bidrager dermed på mange områder til et bedre samfund.

Læs mere

Derfor hjælper Aktion Børnehjælp unge kvinder med at få erhvervstræning, så de kan starte deres egen virksomhed. Erhvervstræningen betyder at kvinden kan tjene sine egne penge og dermed blive mere uafhængig af sin familie og opnå mere medbestemmelse i ægteskabet.

Kvindens indflydelse har ikke kun betydning for hende selv, men også for resten af familien, fordi kvinder i højere grad prioriterer at bruge penge på sundhed, ernæring og skolegang end mænd.

Din virksomhed kan give Indiens unge kvinder:

Erhvervstræning, så de kan starte deres egen forretning og forsørge sig selv. Typisk lærer de at holde husdyr som geder og høns. Dermed undgår pigerne at være afhængige af forældrene eller at måtte gifte sig tidligt for at blive forsørget af en mand.

Sykursus til unge kvinder i landområderne, så de kan få et arbejde eller starte deres egen forretning.

Har din virksomhed idéer til samarbejdsområder, vil vi meget gerne høre fra Jer. Kontakt venligst Bodil Trier på bodiltrier(a)aktionb.dk for at høre mere om mulighederne.