SEEDS – Socio-Economic Educational Development Society

SEEDS arbejder for bedre vilkår for stammefolk i den nordlige del af delstaten Andhra Pradesh. Stammefolkene er en sårbar og marginaliseret gruppe i Indien, som ofte lever i stor fattigdom. De er en del af Indiens oprindelige befolkning, og de er i stigende grad truede af et øget pres fra omverden, som ønsker at udnytte naturressourcerne i deres områder.

SEEDS arbejder for at sikre stammefolkenes rettigheder og hjælpe dem mod en bedre fremtid. Dette gør de gennem skolegang og uddannelse til børnene, kvinderettighedsprojekter, sundhedsprojekter og landbrugsprojekter.

SEEDS arbejder for bedre vilkår for Indiens oprindelige folk.

Fra 15 til 250 landsbyer

SEEDS blev stiftet i 1992 og startede som en lille organisation, der var til stede i 15 mindre landsbyer. Siden da er foretagenet vokset, og SEEDS arbejder nu i over 250 stammelandsbyer i 3 distrikter i Andhra Pradesh.

For SEEDS er det et vigtigt princip, at et udviklingsprojekt ikke blot søsættes for projektets egen skyld, men at det er forankret i konkrete ønsker og behov fra den gruppe, det skal hjælpe. Derfor bruger de meget energi på at inddrage lokalbefolkningen i de landsbyer hvor de arbejder.

Stammefolkene har en rig kulturarv, og det er vigtigt for SEEDS at sikre en bevarelse af denne.

Et familieprojekt

Grundlæggeren af SEEDS, Pagano Didla, overtog arbejdet med stammefolkene fra hans forældre. Hans mor og far boede i en landsby sammen med stammefolkene, og sørgede for at oprette et undervisningssystem, så børnene kunne komme i skole, samt modtage undervisning i sundhed.

Projektet dækker dermed over to generationers livslange engagement, og Pagano ser stammefolkenes vilkår, som en del af hans liv. Pagano lærte af sin far, at respektere stammefolkene og at værdsætte deres værdier, hvilket har påvirket ham til, at kæmpe mod den åbenlyse diskrimination, som stammefolkene stadig udsættes for den dag i dag. 

Vær med til at gøre en forskel

Aktion Børnehjælp har samarbejdet med SEEDS om at sikre bedre forhold for stammefolk i Indien siden 2014.

Du kan være med til at sikre bedre forhold for fattige og marginaliserede grupper i Indien.

STØT HER