Skolegang for børn af enlige

Mange fattige børn oplever at miste en, eller begge, af deres forældre. Udover den store tragedie som tabet er, må mange stoppe i skolen, fordi familien ikke længere har råd. Vi kan ikke give dem deres mor eller far tilbage, men vi kan sikre at de kan fortsætte skolen og fastholde håbet om en bedre fremtid.

collageenlige

I det sydlige Indien har Aktion Børnehjælp et projekt, som hjælper børn der har mistet en eller begge forældre med at fortsætte deres skolegang.

Projektet hjælper hvert år 200 børn med at fortsætte skolen. De børn der ikke har mulighed for at bo hjemme kommer på børnehjem. Det gælder ca. 50 børn om året. Pigerne indlogeres på børnehjem i området som ofte drives af nonner. Drengene indlogeres på projektets eget børnehjem, hvor der bor 25 drenge fra 6-18 år.

Projektet lægger stor vægt på at styrke børnenes selvtillid og øge deres selvværd gennem forskellige aktiviteter.

Børnene og deres forælder undervises også i rettigheder og tilbydes støtte og juridisk rådgivning og hjælp til at få opfyldt de rettigheder, de har ifølge loven.

Stigmatisering og fattigdom

Når en indisk kvinde mister sin mand, mister hun ofte sit livsgrundlag. Mange indere tror at enker bringer uheld, og ingen vil have noget med dem at gøre. Det er derfor næsten umuligt for en enke at få arbejde, og hun bliver afhængig af sin familie. Ofte får hun lov at bo hos et familiemedlem, som giver kost og logi til hende og børnene. Men familiemedlemmerne har ofte selv en stor familie at forsørge og har ikke råd til også at betale for skolegang til enkens børn.

Hvis det er moderen, der dør, kan familien som regel blive boende, men de fleste mænd i området arbejder som daglejere, hvilket betyder en arbejdsdag på 10-12 timer alle ugens dage. De ved derfor ofte ikke, hvad de skal stille op med børnene, som hidtil har været moderens ansvar. Ikke sjældent stikker manden af og efterlader børnene, eller tager børnene ud af skolen, så de kan arbejde.

DSC_6470

Støt børnenes drømme

Projektet er et fortsat projekt, som har kørt i 10 år med stor succes.

For de enlige forældre og deres børn betyder projektet, at børnene får en grundskoleuddannelse og muligheden for senere at kunne forsørge sig selv og deres familie.

Noget som ikke var muligt uden projektet.

Du kan være med til at give børnene et hjem og skolegang, så de selv kan være med til at skabe det liv, de ønsker.

STØT UDSATTE BØRN

Samarbejdspartner – CECOWOR