Skattefradrag og vilkår

Få et skattefradrag

Fra og med skatteåret 2012 får de bidragydere, der yder støtte til almennyttige organisationer, som er godkendt efter ligningslovens §8a (bl.a. Aktion Børnehjælp) fuldt fradrag på selvangivelsen / årsopgørelsen for deres bidrag, idet de hidtidige bundgrænser på 500 kr. er ophævet. Det maksimale fradrag er 15.200 kr. Læs evt. om beløbsgrænser m.v. på https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=1788631.

Husk at oplyse dit CPR-nr eller CVR- nr til os, så indberetter vi til SKAT.

Vilkår for donationer / Handelsbetingelser / Abonnementsbetalinger

Sikkerhed og betaling

Til kreditkortbetalinger anvender vi ePay. Betalinger med kreditkort på denne hjemmeside er derfor sikre og certificeret af PBS.

Til PBS-betalinger anvender vi det program, som PBS selv har udviklet. Betalinger via PBS på denne hjemmeside er derfor sikre og certificeret af PBS.

Registrering af oplysninger

Indtastede oplysninger i forbindelse med donationer, fadderskaber eller salg gemmes i 5 år i forbindelse med organisationens regnskab. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart og behandles naturligvis strengt fortroligt jf. Persondataloven.

Fortrydelsesret

Der er under normale omstændigheder ingen fortrydelsesret på donationer til velgørende formål, herunder gavebeviser og fadderskaber. Der er fuld returret på varer som f.eks. bøger og tekstiler i 14 dage. Hvis varen er beskadiget ved modtagelse, eller varen er mangelfuld, bedes du straks henvende dig til Aktion Børnehjælp, Vermundsgade 38 A, 2. th, 2100 København Ø, kontakt@aktionb.dk, tlf 35 85 03 15.

Leveringstid

Hvis du har købt et gavecertifikat eller en vare som f.eks. bøger og tekstiler, kan du forvente at modtage varen inden for mellem 3 og 5 hverdage – certifikater per email, fysiske genstande med almindelig post. Der bliver dog ikke udsendt bestillinger, når kontoret har lukket i forbindelse med ferie og helligdage. Har du ikke modtaget dine varer efter 5 dage, eller din bestilling er en hastesag, bedes du venligst kontakte
Aktion Børnehjælp
Kontorfællesskabet
Vermundsgade 38 A, 2. th.
2100 København Ø

kontakt@aktionb.dk
Tlf 35 85 03 15

Aktion Børnehjælp kan ikke stå til ansvar for forsinkelser hos Post Danmark.

Moms

Der pålægges ikke moms på donationer, fadderskaber, gavecertifikater eller nogen andre former for donationer.

Reklamation

Klager over fejl/problemer vedr. donationer kan ske ved henvendelse til Aktion Børnehjælp, Kontorfællesskabet, Vermundsgade 38 A, 2.th., 2100 København Ø, kontakt@aktionb.dk, tlf 35 85 03 15. Aktion Børnehjælp kan ikke stilles til ansvar for problemer med bestillinger grundet ustabilitet på nettet.

Abonnementsbetalinger som f.eks. fast månedlig donation eller fadderskab

Til abonnementsbetalinger – i tillæg til ovenstående handelsbetingelser

Kvitteringer

Betalingskort: Hver gang, der trækkes et nyt beløb på det kortnummer, du har registreret – f.eks. månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt – vil du automatisk modtage en e-mail med en kvittering.

PBS: Betalinger trukket via PBS vil du få automatisk besked om fra PBS (BetalingsService).

Ændring/fornyelse af kortnummer

Betalingskort: Ved ændret kortnummer vil du automatisk modtage en e-mail med besked om, at den seneste betaling ikke kunne lade sig gøre. Du vil derpå være nødt til at tilmelde dig den automatiske betaling på ny.

Opsigelse af automatiske betalinger (fadderskaber, fast månedlig donation, abonnementsbetalinger o.l.)

Betalingskort: Hvis du ønsker at opsige en automatisk betaling (f.eks. et fadderskab som trækkes månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt på dit kort), skal du henvende dig til vores sekretariat per e-mail, per brev eller telefonisk i sekretariatets åbningstid. Du bedes i den forbindelse oplyse navn, adresse, e-mail og telefonnummer. Opsigelsen skal finde sted senest 21 dage før, du næste gang skulle have betalt.

PBS: Hvis du ønsker at opsige en automatisk betaling via PBS (f.eks. et fadderskab som trækkes månedligt, kvartalsvis, halvårligt eller årligt på dit kort), kan du meddele det til dit pengeinstitut eller direkte til vores sekretariat per e-mail, per brev eller telefonisk i sekretariatets åbningstid. Du bedes i den forbindelse oplyse navn, adresse, e-mail, telefonnummer og bidragydernummer. Opsigelsen skal finde sted senest 21 dage før, du næste gang skulle have betalt.

Registrering af oplysninger

Indtastede oplysninger i forbindelse med donationen/fadderskabet/salget gemmes i 5 år i forbindelse med organisationens regnskab. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart og behandles naturligvis strengt fortroligt jf. Persondataloven.

Kortindehavers/kontohavers ansvars- og hæftelsesforhold

Betalingskort: Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik, vi modtager din første indbetaling. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

PBS: Dit abonnementskøb er bindende fra det øjeblik, vi modtager din første indbetaling. Kontohaver er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Tak fordi du har valgt at støtte Aktion Børnehjælp!