Sygeplejerskeuddannelse for unge kvinder

Aktion Børnehjælps fadderskabsprogram har indgået samarbejde med sygeplejeskolen ved St. Thomas Hospital, hvor vi siden 1979 har samarbejdet med hospitalets skole, der uddanner kasteløse børn fra slumområderne.

Sygeplejerskeskolen i Chetpet

.
Uddannelsen til sygeplejerske foregår på et center under hospitalets ledelse og varer 3 år. Der optages udelukkende piger, der har afsluttet 12. klasse med naturvidenskabelige fag på uddannelsen. Eleverne bor på uddannelsesstedet.

Fadderskabsprogrammet støtter elever der:

Er forældreløse og opvokset hos familie eller på børnehjem
Kun har én forælder
Har forældre uden en fast indtægt, eller som ikke er i stand til at arbejde på grund af sygdom eller handicap.
Er børn af spedalske forældre

Fremtiden for de uddannede sygeplejersker

De nyuddannede sygeplejersker er alle sikret et job og dermed en fast indtægt, hvilket gør dem uafhængige. Da sygeplejerskerne kommer fra fattige familier, er deres indtægt vigtig for familiens økonomiske fundament.

Når en sygeplejerske bliver gift, vil hun typisk fortsætte med at arbejde.
Enkelte vælger at gå i gang med en videreuddannelse.

Kvalificeret undervisning og høj faglighed

Den 3-årige uddannelse omfatter alle de nødvendige fag for at sikre en høj faglig standard. Undervisningen gennemføres af kvalificerede undervisere, og skolen er udstyret med de nødvendige undervisningsfaciliteter. Den praktiske uddannelse sker på St. Thomas Hospital, hvor de studerende bliver vejledt af sygeplejersker og læger.

Som fadder kan du være med til at give en ung kvinde en uddannelse og sikre hendes økonomiske uafhængighed. Du betaler udgifterne, der sikrer en ung piges uddannelse, kost og logi. Et fadderskab koster 425 kr. om måneden og løber normalt over 3 år. Som fadder modtager du to gange om året et nyhedsbrev fra skolen.

BLIV SPONSOR FOR EN SYGEPLEJERSKE

Nærmere oplysninger kan fås hos Karen-Lise Kjeldset og Torben Ibsen.
Tlf.: 30 30 83 70
E-mail: torbenibsen@stofanet.dk