Undervisning til romabørn

Romafolket er en af Indiens mest udsatte og fattige befolkningsgrupper. De bliver ofte diskrimineret og stigmatiseret af øvrige grupper i det indiske samfund og tilhører den laveste kaste i det indiske kastesystem. Graden af analfabetisme blandt denne befolkningsgruppe er på næsten 100 %, og størstedelen af børnene går ikke i skole. Aktion Børnehjælp har i samarbejde med vores lokale partner, CECOWOR, etableret 3 børnehaveklasser og lektiecafeer i 3 Roma landsbyer. Erfaringer fra landsbyerne viser, at når børnene starter i børnehaveklasse, og de ældre børn får hjælp til deres skolearbejde i lektiecafeerne, er der langt større chance for at børnene gennemfører grundskolen og dermed får muligheden for at kæmpe sig ud af den ekstreme fattigdom, som de og deres forældre lever i.

Romafolket, som også ofte bliver refereret til som ”Rejsende”, flytter ofte fra by til by for at sælge deres varer på markeder, udenfor templer og på festivaler. Migration har været en integreret del af Romafolkets livsstil i mange århundrede. Det er samtidig også en af de største udfordringer i arbejdet med at sikre, at børnene færdiggør deres skolegang.

Comments are closed.