Ungdomsuddannelse

Antallet af unge der dropper ud af skolen i Indien er alt for højt, og har du ikke en 10. klasses eksamen, kan du ikke læse videre. For især pigerne er det en stort problem, og de ender med at blive gift og få børn alt for tidligt. I samarbejde med den lokale partner CECOWOR støtter Aktion Børnehjælp unge, så de har mulighed for at færdiggøre 10. klasse og opnå faglige færdigheder, så de kan klare sig selv.

En chance til

I Indien er en 10. klasses eksamen nødvendig for at kunne læse videre eller søge regeringens støtteprogrammer, men mange fattige dropper ud inden eller dumper til eksamen. Sådan ender mange på gaden eller som underbetalte daglejere. I delstaten Tamil Nadu støtter vi 2 undervisningscentre, hvor unge får hjælp med at tage en 10. klasseseksamen. På centrene får de supplerende undervisning i alle obligatoriske fag, lektiehjælp og studievejledning. Derudover undervises børnene også i rettigheder, demokrati og miljø. 75 % af alle de unge, der bruger centrene, består eksamen og kan læse videre.

Erhvervstræning

IMG_1127De unge, som ikke ønsker eller kan få en boglig uddannelse, får tilbudt et kursus i syning eller IT. Kurserne varer 6 måneder og er skruet sådan sammen, at eleverne efterfølgende kan bruge deres nye færdigheder til at få et arbejde eller starte en forretning. Sykurserne er målrettet kvinder, som traditionelt set ikke har mange andre muligheder.

IT-undervisningen tilbydes også til børn, som ikke har mulighed for at lære at bruge en computer andre steder. Viden om IT og computer er en stor fordel, når eleverne skal læse videre eller konkurrere med de mere ressourcestærke unge om arbejde.

Undervisningscentrene er placeret i landsbyer, så de er nemme at komme til for fattige børn og unge i yderområderne. Centrene benyttes især af udsatte børn og unge fra lavkastegrupper, kasteløse og oprindelige folk.

Giv en uddannelse der varer hele livet

Undervisningen i Indiens skoler er ofte så ringe at mange ikke lærer hverken at læse, skrive eller regne. Vi støtter børn og unge, så de får en fuld grundskole og dermed kan læse videre eller erhverve sig faglige færdigheder der giver dem et indtægtsgrundlag. Støt uddannelsen af børn og unge i Indien og hjælp dem til en bedre fremtid.

STØT UDDANNELSE TIL UDSATTE UNGE
Samarbejdspartner – Cecowor

Symaskinen som levebrød